Ordliste

Vi har udarbejdet denne ordliste, så du kan blive fortrolig med nogle af de udtryk sundhedspersonalet bruger.

Absolut antal neutrofiler (ANC, absolute neutrophil count): Et mål for det faktiske antal modne neutrofiler i en bestemt mængde blod.

Anæmi: En tilstand, hvor antallet af røde blodlegemer er lavere end normalt. Dette fører til træthed eller svækkelse.

Antibiotika: Lægemidler, der bruges til behandling af infektioner.

Antistoffer: Proteiner, der produceres af plasmaceller som reaktion på fremmede stoffer i kroppen.

Biopsi: Udtagning og undersøgelse af et lille stykke væv fra kroppen, der skal bruges til at stille en nøjagtig diagnose.

Blastceller: Umodne blodceller.

Knoglemarv: Det bløde, svampeagtige væv inden i skelettet, der producerer hvide blodlegemer, røde blodlegemer og blodplader.

Calcium: Et mineral, der findes i tænder, skelet og andet væv.

Kræft/cancer: En betegnelse for sygdomme, hvor unormale celler deler sig ukontrolleret. Kræftceller kan invadere nærliggende væv og spredes via blodsystemet til andre dele af kroppen.

Kemoterapi: Behandling af kræft og relaterede sygdomme med kemiske stoffer.

Klinisk forsøg: Et forskningsstudie, der er udformet til at undersøge nye metoder til screening, forebyggelse, diagnosticering eller behandling.

Computertomografi: En undersøgelse, hvor man bruger røntgenstråler til at skabe et tværsnit af organer og strukturer inden i kroppen. Bruges til at finde sygdomme, kræft, knoglestatus og vævsskader.

Cytopeni: Mangel på celler i blodet.

Eosinofiler: En type hvide blodlegemer, der dræber parasitter og spiller en rolle i forbindelse med allergiske reaktioner.

Erytrocytter: Modne røde blodlegemer.

Granulocytter: En betegnelse for de typer af hvide blodlegemer, som har partikler, der indeholder enzymer, som bekæmper infektioner: neutrofiler, eosinofiler og basofiler.

Hæmatokrit: Den procentvise andel af blodmængden, der består af røde blodlegemer.

Hæmatolog: En læge, der er specialiseret inden for behandling af blodsygdomme.

Immunsystem: Den komplekse gruppe af organer og celler, der forsvarer kroppen mod infektioner og sygdom.

Monocytter: En type hvide blodlegemer, som modnes til makrofager, der spiller en rolle i immunforsvaret.

Magnetisk resonanstomografi: En undersøgelse, hvor man bruger en kraftig magnet, som er koblet til en computer, til at skabe billeder af væv inden i kroppen.

Neutrofiler: Den mest almindeligt forekommende type hvide blodlegemer, som er vigtig i kroppens bekæmpelse af infektioner.

Onkolog: En læge, der er specialiseret inden for behandling af kræftsygdomme.

Erytrocytkoncentrat: Et koncentreret blodprodukt, hvor det meste af plasmaet, den flydende del af blodet, er fjernet.

Plasmaceller: Særlige hvide blodlegemer, der producerer antistoffer.

Blodplader: De mindste celler i blodet, som er afgørende for regulering af blødning. Kaldes også for trombocytter.

Strålebehandling: En behandling med højenergistråling fra røntgenstråler eller andre kilder, der dræber kræftceller og får tumorer til at skrumpe ind. Strålingen kan komme fra en maskine uden for kroppen (ekstern strålebehandling) eller fra radioaktivt materiale, der placeres i eller tæt på tumoren (indvendig strålebehandling).

Røde blodlegemer: Celler, der fører ilt til vævet.

Remission: Kræft, der svinder ind eller forsvinder. En remission kan være komplet (CR) eller delvis (PR).

Stadie: En klassificering af, hvor alvorlig og udbredt kræften er i kroppen.

Stamceller: Celler i knoglemarven, der udvikler sig til røde blodlegemer, hvide blodlegemer eller blodplader.

Systemisk behandling: Behandling, hvor man bruger lægemidler, der påvirker celler i hele kroppen.

Trombocytopeni: En tilstand, hvor antallet af blodplader (eller trombocytter) er lavere end normalt. Det medfører, at man nemmere kommer til at bløde og få blå mærker.

Transfusion: En proces, hvor der føres blod eller en blodkomponent direkte ind i blodomløbet.

Tumor: En unormal vævsmasse på grund af alt for omfattende celledeling.

Hvide blodlegemer: Celler, der hjælper kroppen med at bekæmpe infektioner og sygdom.