Partnerskaber for global sundhed

Samarbejde om innovative sundhedsløsninger til udviklingslandene

Hos Celgene mener vi, at patienterne selv skal have mulighed for at få nytte af fremskridt inden for forebyggende diagnosticering og behandling af sygdomme – uanset hvor de befinder sig eller hvilke økonomiske ressourcer, de har. Celgene Global Health (CGH) samarbejder med partnere i hele verden for at finde innovative løsninger på udfordringer inden for sygepleje og behandling i udviklingslandene. CGH blev grundlagt i 2009 og fokuserer på at sætte patienterne i centrum ved at arbejde for innovative løsninger på de sygdomsmæssige udfordringer, der er i udviklingslandene. Arbejdet er baseret på vores overbevisning, at innovative behandlinger og partnerskaber er vigtige komponenter for langsigtede fremskridt og velstand i hele verden.

Celgene har mere end 400.000 aktive stoffer indenfor forskellige områder i sin portefølje, blandt andet immunmodulering, cellehæmning, celleterapier og vævsterapier. De finder potentielt anvendelse til behandling af forsømte sygdomme i udviklingslandene (DDW, Diseases of the Developing World), blandt andet:

  • Visceral leishmaniasis (VL)
  • Sovesyge eller HAT (Human African Trypanosomiasis)
  • Chagas sygdom
  • Malaria
  • Lymfatisk filariasis
  • Tuberkulose
  • Bløderfeber
  • Influenza
  • Hiv
  • Kaposis sarkom

Disse sygdomme påvirker verdens allerfattigste mennesker. CGH samarbejder med Product Development Partnerships (PDP’er), globale akademiske institutioner, interesseorganisationer (NGO’er), offentlige/private finansieringsorganer, kontraktforskningsorganisationer (CRO’er) og andre sundhedsorganisationer for at undersøge vores aktive stoffers virkning indenfor forsømte sygdomme. Der er flere CGH-programmer i forskellige udviklingsstadier. Programmerne strækker sig fra screening, til lead-optimering, til kliniske studier med dyreforsøg, så CGH kan udforske og udvikle sin portefølje af lægemidler.

Et eksempel er et samarbejde for forskning og udvikling mellem CGH og Advinus Therapeutics Ltd, hvor man fokuserer på behandlinger af VL (visceral leishmaniasis), den næststørste parasitbetingede dødsårsag i verden med cirka 500.000 tilfælde om året. Samarbejdet opstod for at tilgodese patientbehov, der ikke blev opfyldt med de eksisterende behandlinger, og for at drage nytte af begge organisationers erfaring og ekspertise, for eksempel inden for medicinsk kemi, lægemiddelbiologi, screening og bearbejdning. Partnerskabet er et bevis på CGH’s Advinus’ engagement i udviklingen af behandlinger til forsømte sygdomme. CGH yder desuden støtte til at forbedre infrastrukturen og kapaciteten i sundhedssystemer og hos lokale medicinske eksperter i udviklingslandene for at øge tilgængeligheden af sikre og effektive lægemidler. I sit arbejde for at sætte patientsikkerheden i centrum undersøger CGH nu modeller, som kan forbedre infrastrukturen i de eksisterende sundhedssystemer i udviklingslandene og give øget adgang til sikre lægemidler.

I de seneste år har CGH samarbejdet med Indiana University School of Medicine og Moi University Teaching and Referral Hospital i Eldoret, Kenya. Moi University School of Medicine, Moi Teaching and Referral Hospital og et konsortium af nordamerikanske sundhedscentre under ledelse af Indiana University har siden 1989 samarbejdet om levering af sundhedsydelser, gennemførelse af sundhedsforskning og udvikling af ledere inden for sundhedspleje til både Nordamerika og Afrika. De institutioner, der indgår som partnere, benævnes samlet AMPATH (Academic Model Providing Access to Healthcare). I dag ekspanderer AMPATH, i partnerskab med det kenyanske sundhedsministerium og USA’s regering, fra at fokusere på hiv til at tilgodese vigtige behov inden for primærplejen, pleje af kroniske sygdomme og specialistpleje. CGH støtter AMPATH’s onkologiprogram inden for områderne patient-/lægemiddelinformation, patientpleje og udvidelse af apoteksdatabaser.
CGH støtter University of Colorado (CU). Under ledelse af Colorado School of Public Health (CSPH) har Center for Global Health på CU skabt værdifulde kontakt med universiteter og klinikker mange steder med lav og middelhøj indkomst som Peru, Guatemala, Vietnam og Indonesien. Takket være kontakterne kan plejepersonale fra disse udviklingslande få stipendier i global sundhed ved Anschutz Medical Campus på CU. Ved hjælp af stipendierne, der varer mellem en måned og et semester, kan lovende forskere få den målrettede vejledning og praktiske erfaring, de ikke kan få i hjemlandet. Steve Berman, chef for Center for Global Health, fortæller: ”En lægemiddeludvikler kan opnå ekspertise inden for bioinformatik og tage uddannelsen med sig hjem for at informere forskere om vigtige generelle sundhedsproblemer i sit eget land. ” ”Celgene har virkelig engageret sig – de har været fantastiske”, siger Berman. ”Det gør en stor forskel for de mennesker, der kan komme hertil og få del i stipendierne. ”

Arbejdet med at forbedre tilgængeligheden af lægemidler er baseret på den overbevisning, at den mest effektive fremgangsmåde er partnerskaber mellem offentlige og private aktører, samarbejde med lokale eksperter og udveksling af bedste praksis.