Leverandører

Celgene forbedrer livet for patienter i hele verden og byder alle potentielle leverandører velkomne, som kan opfylde vores organisations krav på en konkurrencedygtig baggrund ved at tilføre værdi til vores produkter og tjenester.

Innovation er en nøglefaktor for Celgenes succes. Vi forventer, at vores leverandører leverer innovative og bæredygtige løsninger af høj standard og integritet. Som leverandør til Celgene forventes du at følge fair forretningsmetoder.

Celgenes indkøb følger en strategisk proces, så de bedste leverandører kan identificeres. Vi arbejder med interne teams for at sikre mest mulig værdi, når det gælder kvalitet og pris, service og levering.

  1. E-sourcing

Celgenes strategiske indkøbsproces indebærer, at vi vil bruge bedste praksis og metoder. Vi foretrækker at bruge e-sourcing, når vi handler med vores leverandører.

Hvad betyder det for leverandørerne?

  • Enkel projektstyring
  • Fremskynder processen ved at mindske indkøbscyklussen
  • Bevarer gennemsigtighed i processen
  • Hjælper os med at bevare en konsekvent global proces
  • Hjælper os med at vurdere alle relevante forretningskriterier – ikke kun omkostningerne
  1. Etik

Celgenes etik har baggrund i virksomhedens kerneværdier og adfærd. Vi forventer, at medarbejdere og leverandører følger Celgenes adfærdskodeks og etiske kodeks. Vores beslutninger er påvirket af forretningsbeslutninger og ikke af personlige fordele eller synspunkter.

Celgene Corporation er omfattet og reguleres af amerikanske og internationale antibestikkelses-love.

  1. Bæredygtighed

Celgene Corporation tilstræber at drive virksomhed i et sikkert, sundt og grønt miljø. Vi forventer, at vores leverandører også gør det og minimerer deres virksomheders påvirkning af miljøet. Vores leverandører skal fremme miljøvenlige og bæredygtige forretningsmetoder ved at integrere grønne initiativer i de daglige aktiviteter.