Mangfoldighed

Celgene ønsker at skabe et inkluderende miljø, der er præget af mangfoldighed. Dette afspejles i vores kultur og værdier. Vi anerkender, at det er vores kultur og værdier, der forener os, og at vi ved at påskønne den enkelte medarbejders talenter, baggrund og forskelligartede perspektiver kan gøre mest muligt for patienterne.

Celgene består først og fremmest af medarbejderne. Vi er en gruppe af mange forskellige mennesker, der går op i forskning og udvikling, salg og markedsføring, produktion, HR, informationsteknologi, jura, ressourcer eller økonomi.

På trods af forskellene mellem disse funktioner og personerne er alle medarbejdere forenede i ønsket om at opdage, udvikle og markedsføre livsforbedrende medicin, som gør en mærkbar forskel for millioner af mennesker. Vores medarbejdere er villige til at udfordre status quo med ny forskning og nyde måder at drive virksomhed på.

Celgene tilstræber at tiltrække, udvikle og beholde mennesker med forskellige talenter og dermed opnå vedvarende stærke resultater. Vi har skabt en arbejdsstyrke, der afspejler mangfoldigheden hos patienterne og i de lokalsamfund, vi opererer i.

Vi har en kultur, hvor vi tror på det bedste i mennesket og anerkender værdien af forskellige synspunkter, når vi arbejder hen mod det, der er bedst for både Celgene og patienten. Vi respekterer alle medarbejderes bidrag og forstår, at forskelle i livserfaring, kulturel baggrund og livsstil er vigtige for vores virksomhed. Mest af alt er medarbejderne forenede i ønsket om at opdage, udvikle og markedsføre livsforbedrende medicin, som gør en mærkbar forskel for millioner af mennesker.