Compliance

En effektiv selskabsstyring, der sikrer compliance i hele virksomheden

Alt hvad vi gør hos Celgene er med fokus på at opfylde vores mission, der handler om at forbedre livet for patienter i hele verden. For at gøre det skal vores ord og handlinger indgyde tillid hos vores kollegaer, patienterne, vores partnere og i den brede befolkning.

Derfor tager vi compliance og vores corporate governance selskabsstyringspolitik alvorligt. Compliance-kulturen hos Celgene bygger på integritet, etik, forsvarlige beslutninger og en adfærd, der understøtter vores værdier og vores fokus på patienterne.

Etik og gennemsigtighed

Hos Celgene sikrer vi proaktivt, at vores politik og metoder understøtter en effektiv selskabsstyring, gennemsigtighed og ansvar. Vi gennemgår og forbedrer kontinuerligt disse politikker for at sikre, at vi følger alle gældende love og bestemmelser rundt omkring i verden.

Vi tror på at arbejde med et fundament af gennemsigtighed og åbenhed – uanset om det gælder arbejdet med patientorganisationer, læger og plejepersonale, beslutningstagere eller vores egne medarbejdere.

Adfærdskodeks

Celgene er grundlagt på baggrund af ærlighed, integritet og ansvarlighed. Disse vigtige principper udgør rammerne for vores Corporate Vision, Mission and Values og er fundamentet for vores Code of Business Conduct and Ethics. Alle Celgenes medarbejdere uddannes i overensstemmelse med vores adfærdskodeks. Vi forventer, at de læser, forstår og opfylder kravene i adfærdskodekset, så de etiske forretningsmetoder og compliance i hele organisationen er sikret.

Brancheregler

Udover vores interne regler for compliance følger vi de adfærdskodekser, der er udstukket af branchens tilsynsmyndigheder.