Nye behandlinger af blodkræft giver merværdi

05.12.2016   |   07:00 CET

En undersøgelse af omkostningseffektiviteten fra 2015 indikerer, at innovative behandlinger af blodkræft giver merværdi for både patienter og sygehusvæsen.

”Det burde ikke være nogen overraskelse”, siger Bob Goldberg, medgrundlægger og viceadministrerende direktør for Center for Medicine in the Public Interest. ”Undersøgelsen bekræfter, hvad anden forskning allerede har slået fast: Nye behandlingsmuligheder hjælper patienterne til længere og raskere liv til en til en fornuftig pris. ”

Sundhedsøkonom Peter Neumann og hans kollegaer i Tufts Medical Center analyserede 29 studier af omkostningerne til nye blodkræftbehandlinger. Analysen viste, at 73 procent af behandlingerne koster under 50.000 dollar for hver ekstra sundt leveår, de bidrager til. Normalt anser sundhedsøkonomer behandlinger for at være omkostningseffektive, hvis tallet ligger under 100.000 dollar.

 

På trods af, at mange nye blodkræftbehandlinger har vist sig at være overkommelige i pris, nægter mange forsikringsselskaber i USA fortsat at godtgøre behandlingerne eller de tvinger patienterne til at betale op mod halvdelen af udgifterne.

Derfor har patienterne svært ved at betale for deres medicin – og det hører deres læger om.

”Lægerne har ikke patienter, der kommer for at klage over udgifterne til operationer eller hospitalsophold – der ligger på niveau med prisen på nye lægemidler – da disse ydelser som regel godtgøres via forsikringen”, fortæller Goldberg.

Nye behandlingsmuligheder hjælper patienterne til længere og raskere liv til en overkommelig pris.

Forskellen skyldes den måde, forsikringer historisk har været struktureret i USA for at adskille fordelene ved lægebehandling og lægemidler. Dette har ført til, at patienterne betaler mere for receptpligtig medicin end for lægebehandlinger med samme pris.

”Vi må se på helheden og træffe beslutninger, der er baseret på fakta og ikke anekdoter”, udtaler Goldberg. ”Lad os se hvilken rolle lægemidler har spillet i historien og de negative virkninger af at forsøge at rationere behandlingerne. ”

Sygeforsikringer er til for at beskytte patienterne mod katastrofale udgifter, men i dag kan forsikringsgiverne ikke tilbyde den støtte, som mennesker med blodkræft har brug for. Vi skal have ligeværdige kræftbehandlinger og begrænse, hvor meget forsikringsselskaberne kan tvinge patienterne til at betale.