Livet med knoglemarvskræft

Fra patienternes, de pårørendes og behandlernes perspektiv

Antropologerne har udarbejdet en rapport for Celgene, som er baseret på en undersøgelse blandt nogle danske patienter med knoglemarvskræft, pårørende til patienter med knoglemarvskræft og de læger, som behandler dem.

Vi håber, at du vil læse rapporten med interesse.

Læs rapporten her.