Halvdelen af verden ignoreres ikke længere

Forsømte tropiske sygdomme begynder at få den opmærksomhed, de fortjener.

Leishmaniasis. Chagas sygdom. Lymfatisk filariasis. Dette er sygdomme, kun få mennesker i de industrialiserede lande har hørt om. Og alligevel påvirkes en milliard mennesker direkte af dem, og de truer med at inficere millionvis af andre.

Der findes omkring 17 forsømte tropiske sygdomme (NTD, Neglected Tropical Disease), der rammer millioner af mennesker i udviklingslandene, især mennesker, der bor i slumområder, og som er selvforsørgende jordbrugere. ”Over halvdelen af alle mennesker risikerer at få eller har allerede forsømte tropiske sygdomme, der kan overføres”, fortalte dr. Jerome B. Zeldis, læge og administrerende direktør for Celgene Global Health og CMO for Celgene, på World Orphan Drug Congress Europe i 2011.

På trods af, at NTD’er er så udbredte, er de lægemidler, der bruges til at behandle dem, ofte for gamle eller har alvorlige bivirkninger. Det ville være bedre at have alternativer, der er mere effektive, har en rimelig pris, tages oralt, tolereres bedre, kun tages én gang om dagen og kan tåle høj temperatur og luftfugtighed.

Desværre får forskning i NTD’er ikke den samme finansiering som de tre store tropiske sygdomme hiv/aids, malaria og tuberkulose, som får omfattende støtte af det internationale finansieringsinstitut The Global Fund. De fleste større lægemiddelvirksomheder har traditionelt set ikke fokuseret på NTD’er, primært fordi de kun giver lidt eller intet afkast af investeringen.

Men nu lysner det. I 2012 donerede Bill and Melinda Gates Foundation 363 millioner dollar i løbet af fem år til støtte for forskningsprogrammer og programmer for distribution af lægemidler til NTD’er. Nogle lægemiddelvirksomheder hjælper ved at donere lægemidler, og det menes, at mange mennesker endelig vil få de behandlinger, de så desperat behøver. ”Jeg er overbevist om, at næsten alle disse sygdomme kan være elimineret eller kontrolleret i slutningen af dette årti”, siger Margaret Chan, generaldirektør for WHO, ifølge Reuters.

Hos Celgene Global Health (CGH), en afdeling inden for Celgene Corporation, der blev grundlagt i 2009, ved man, at sygdom kan forhindre mennesker i at være socialt og økonomisk produktive. Hos CGH mener man, at virksomhedens forpligtelse over for patienter også gælder mennesker i udviklingslandene, og at det at sikre livsvigtige behandlinger og deltage i partnerskaber er vigtige skridt på vejen til at fremme velstand globalt.

CGH samarbejder med Product Development Partnerships (PDP’er), interesseorganisationer (NGO’er), akademiske institutioner og andre organisationer for at undersøge, om vores aktive stoffer kan bruges til at behandle forsømte sygdomme. Projekterne er i forskellige stadier, fra screening til kliniske forsøg. Aktuelle forsknings- og udviklingsprogrammer (F&U) er rettede mod leishmaniasis, sovesyge (HAT, Human African Trypanosomiasis), Chagas sygdom, malaria, lymfatisk filariasis, tuberkulose, bløderfeber, hiv og Kaposis sarkom.

Med erfaringerne fra Thalidomid og andre lægemidler har Celgene samarbejdet med USAID (U.S. Agency for International Development), Indiana University og AMPATH (Academic Model for Providing Access to Healthcare) for at bidrage til en bedre og mere sikker adgang til livsvigtig medicin. AMPATH arbejder nu i Kenya med at uddanne medicinsk personale og forbedre patientsikkerhedssystemer, apotekssikkerhed og distributionskontrol.

Målet med samarbejde mellem lægemiddelvirksomheder og globale sundhedsorganisationer er, at flere mennesker med forsømte tropiske sygdomme kan behandles. ”Måske bliver det årtiet, hvor mennesker spørger sig selv, om disse sygdomme stadig skal kaldes for forsømte sygdomme”, sagde Bill Gates på Uniting to Combat NTDs i 2012. ”Med tiden vil vi måske ganske enkelt komme til at kalde dem for tropiske sygdomme. ”

Der er håb, men også meget arbejde endnu, hvis de forsømte tropiske sygdomme skal overvindes. På World Orphan Drug Congress Europe i 2011 sagde dr. Zeldis, at han finder det uacceptabelt at ignorere de forsømte tropiske sygdomme og opfordrede de virksomheder, der har råd til det, til at hjælpe til. ”Patienterne venter, og der er mange af dem derude.”