Fremskridt i behandlingen af myelomatose i Europa

Udviklingen i behandlingen mod myelomatose sætter skub i forskningen efter en fremtidig kur.

17.05.2018   |   06:00 CEST

Myelomatose er et stigende problem. Tal fra WHO varsler, at antallet af personer diagnosen blodkræft vil stige med 17 procent i Europa frem mod 20251. Stigningen medfører en større byrde for sundhedssystemerne, samfundet generelt – og ikke mindst patienterne.

Heldigvis har fremskridt indenfor behandlingen af myelomatose over de sidste 20 år hjulpet patienter til at leve længere med sygdommen. Siden starten af det nye årtusinde er antallet af kliniske forsøg i myelomatose tæt på tredoblet. Mellem 1990 og 2011, steg den femårige overlevelsesrate med mere end 60 procent blandt patienter med myelomatose sammenlignet med 15 procent for alle kræftformer tilsammen. Derudover kan nogle behandlinger også hjælpe myelomatosepatienter til en bedre livskvalitet.

Michael Zaiac, vice president for Medical Affairs, Hæmatologi/Onkologi hos Celgene fortæller om, hvorfor det er afgørende, at fortsætte med denne udvikling for at finde en kur i fremtiden.

Hvad er grunden til stigningen i antallet af patienter med myelomatose i Europa?

”Personer på 65 år og ældre har højere risiko for at udvikle myelomatose og der er flere ældre end nogensinde før. Det gælder særligt i den vestlige verden, hvor myelomatose på nuværende tidspunkt er mest udbredt. Tendenserne kan betyde, at vi kommer til at se flere tilfælde af myelomatose.”

”Patienterne kan få en anden behandling i dag, end de kunne for 20 år siden. Sammenlignet med dengang forlænger behandlingsmulighederne i dag patienternes liv og forbedrer deres livskvalitet”

Hvilken betydning har myelomatose for landene i Europa?

Næsten 39.000 bliver diagnosticeret med myelomatose hvert år i Europa. Hvor størstedelen er ældre, er 30 procent af de ny-diagnosticerede mellem 15 og 64 år. Over 40 procent af myelomatosepatienterne er ikke i stand til at arbejde på grund af sygdommen og 23 procent er nødsaget til at gå på pension før tid. Mens dette har en direkte effekt på produktiviteten, har sygdommen også en indirekte effekt, da ældre er afhængige af hjælp fra deres pårørende, som må tage fri fra arbejde. Vi har haft mulighed for at reducere denne byrde med nye behandlinger over de sidste to årtier.”

Hvordan har udviklingen af nye behandlinger ændret patienternes liv?

”Patienter lever længere på grund af de fremskridt vi har opnået indenfor behandlingen af myelomatose. Den femårige overlevelsesrate for myelomatose er steget med mere end 60 procent siden 1990, hvilket er en langt større forbedring end vi har set i alle kræftformer i gennemsnit.”

Fremskridt i behandlinger har vist, at patienterne opnår bedring i længere tid, hvilket indikerer, at det kan være muligt at finde en kur en dag.

Hvorfor oplever vi de store fremskridt indenfor myelomatosebehandlingen?

”Innovation er svaret. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Selv med de nye resultater vi har opnået gennem de sidste årtier, er der stadigvæk meget, der skal gøres. For eksempel er den femårige overlevelsesrate for brystkræft oppe på 90 procent (baseret på 2007-2013 data). For myelomatose er den på 50 procent. Vi kan endnu ikke love en kur til hver enkelt myleomatosepatient, så medicinsk innovation er en vigtig, vedvarende opgave.”

Hvilke nye behandlingstilgange er ved at blive undersøgt?

”Mindst 50 nye behandlingsmuligheder for myelomatose er ved at blive undersøgt i kliniske forsøg, hvilket er betydeligt flere end for ti år siden. Vi ved, at immunsystemet spiller en rolle for denne form for blodkræft, og vi har set succes hos bestemte behandlinger, der har en indvirkning på immunsystemet og er baseret på dette. Forskere har også for øje at udnytte immunsystemets styrke gennem banebrydende forskning i immunterapier2, inklusiv CAR T-celler og bispecifikke antistoffer3.”

”Herudover kan kombinationen af flere forskellige behandlinger gøre det muligt, at targetere forskellige kræftprocesser samtidig. Der er igangværende studier, som undersøger forskellige kombinationsbehandlinger. Sidst men ikke mindst er forskere i gang med at undersøge de gavnlige effekter fra forskellige former for stamcelletransplantationer.”

Hvor optimistisk er du i forhold til, om vi en dag har en kur mod myelomatose?

Jeg er meget optimistisk. Fremskridt i behandlinger har vist, at patienterne opnår bedring i længere tid, hvilket indikerer, at det kan være muligt at finde en kur en dag. Myelomatoseceller er ikke alle ens, så der er behov for kombinationsbehandling for at være sikker på, at alle kræftceller er væk, således at sygdommen ikke får mulighed for at vende tilbage. Vi er optimistiske, fordi vi bliver ved med at opnå fremskridt samtidig med, at vi får større forståelse for sygdommen og udvikler nye behandlingstilgange. Derfor kan fremtiden betyde en kur mod myelomatose til patienterne eller i det mindste give dem mulighed for at leve længe nok til at nå den nauturlige gennemsnitlige levealder.”


Kilder:
1 WHO, GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012: http://globocan.iarc.fr/Default.aspx
2 Celgene.com: Immunotherapy may be the future of Myeloma Treatment: https://www.celgene.com/immunotherapy-the-future-myeloma-treatment/
3 Celgene.com: Redirecting Immune Cells to Fight Myeloma: https://www.celgene.com/redirecting-immune-cells-fight-myeloma/