Generel Fortrolighedspolitik

Klik her for at downloade eller udskrive en kopi af Celgene General Privacy Policy.

1. INDLEDNING OG OVERSIGT

Vores dedikation i forhold til databeskyttelse

Celgene erkender betydningen af, og er fuldt ud forpligtet til at beskytte personoplysninger relateret til alle personer, som vi interagerer med, herunder patienter, medlemmer af offentligheden, medarbejdere, myndigheder, sundhedspersonale og forretningspartnere.

Omfanget af denne generelle fortrolighedspolitik

Denne politik er særligt beregnet til at give information til vores website- og mobilapplikationsbrugere, Celgenes aktionærer, medlemmer af offentligheden, som interagerer med Celgene, patienter, som bruger Celgene-produkter, og personer med hvem vi driver forretning (herunder, men ikke begrænset til, ansatte hos tilsynsførende myndigheder, ansatte hos leverandører og partnere og besøgende på Celgene- kontorerne). Denne politik giver også information til personer, som overvejer ansættelse hos Celgene (se “Jobansøgning  hos Celgene”  i afsnit 11 nedenfor)  og giver  information til patienter, som deltager i kliniske forsøg relateret til Celgenes lægemidler  (se ”Information til patienter og forsøgsdeltagere” i afsnit 12 nedenfor) om, hvordan de kan finde ud af mere om de specifikke databeskyttelsespraksisser. Information om brugen af cookies og lignende teknologier fra Celgene på digitale  tjenester findes en anmodning og anden information leveret af tracking-teknologier. Se venligst vores cookie-politik i afsnit 15 cookies nedenfor.

Udover denne generelle fortrolighedspolitik findes der mere information til sundhedspersonale i den specifikke fortrolighedspolitik til sundhedspersonale.

Referencer til “Celgene”, “koncern”, “koncernforbundne selskaber”,  ”datterselskaber”, “vi”, “os” og “vores” er referencer til Celgene Corporation og dets datterselskaber på verdensplan. En oversigt over koncernforbundne selskaber og datterselskaber og de lande, hvori de er placeret, findes på www.celgene.com.

2. PERSONOPLYSNINGER SOM CELGENE KAN BEHANDLE OM DIG

Celgene kan behandle personoplysninger om dig, herunder, men ikke begrænset til:

 • Almindelige oplysninger såsom navn, post- og/eller e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato og anden information, såsom fotografier, digitale billeder, betalingsoplysninger, identifikation udstedt af en offentlig myndighed i overensstemmelse med gældende lov (fx kørekort, pas, professionelt licensnummer), aftaler, kommunikationspræferencer og forespørgsler du foretager til Celgene;
 • Fagprofessionelle oplysninger for eksempel din jobtitel, uddannelsesoplysninger, faglige kvalifikationer, arbejdserfaring, faglige netværk, programmer og aktiviteter du har deltaget i;
 • Helbredsoplysninger og biometrisk/genetisk information relateret til identificerbare eller ikke-identificerbare personer, og kun når det er nødvendigt og strengt tilladt under gældende lovgivning (inklusive i relation til Celgenes risikostyring og lægemiddelsikkerhedsprogrammer eller med hensyn til handicapadgang for besøgende på Celgene-områder); og
 • Digitale oplysninger genereret ud fra din brug af Celgenes hjemmeside og mobilapplikationer, såsom IP-adresser, geografisk lokation, enheds-ID og data overført via cookies.

3. KILDER

I de fleste tilfælde indsamler Celgene oplysningerne direkte fra dig, selvom vi nogle gange modtager oplysninger om dig fra offentlige eller tredjeparts informationskilder, herunder (men ikke begrænset til):

 • Celgene kan indsamle oplysninger om sundhedspersonale fra offentlige eller tredjeparts kilder til brug for marketings- og forskningsformål, og for at verificere fagprofessionelle oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, adgang til offentligt tilgængelige oplysninger, nationale registre eller tredjeparts-databaser);
 • Sundhedspersonale eller andre tredjeparter kan levere patientoplysninger til Celgene, når det er nødvendigt under gældende lovgivning om lægemiddelsikkerhed og risikostyring;
 • Celgene kan indsamle oplysninger fra din computer eller anden enhed, du bruger, når du besøger Celgenes hjemmeside, såsom Internet Protocol (IP), domænenavn, Internet Service Provider (ISP), information om dato og tid for din anmodning og anden information leveret af tracking-teknologier. Se venligst vores cookie-politik i afsnit 15 nedenfor.
 • Oplysninger kan blive delt mellem virksomhederne i Celgenekoncernen, hvilket omfatter vores datterselskaber verden over.

4. HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Celgene behandler kun dine personoplysninger til de formål, der er tilladt efter gældende lovgivning, hvilket kan variere afhængig af, hvor du bor, og hvor Celgene driver forretning. Formålene med behandlingen kan omfatte:

 • Administration af Celgenes relation med personer, for eksempel besvarelse af spørgsmål og kommentarer, invitation af personer til Celgene-events, overholdelse af retlige forpligtigelser;
 • Samarbejde og forskning, for eksempel sørge for at Celgene kan træffe mere velinformerede og objektive beslutninger, når de identificerer, indgår i dialog med sundhedspersonale og førende meningsdannere og administrerer samarbejde med sundhedspersonale;
 • Rekruttering og behandling af fagprofessionelle oplysninger for at vurdere personer i forhold til egnethed til stillinger hos Celgene;
 • Markedsresearch, behandling af personoplysninger med henblik på lovlig Vi indsamler oplysninger via spørgeskemaundersøgelser og interviews af patienter og sundhedspersonale for at hjælpe os med at forbedre vores produkter.
 • Direkte markedsføring, vi behandler oplysninger for at levere marketingsinformation til personer i overensstemmelse med gældende lokale love (du har valgmuligheder angående dette – se [link til “Dine rettigheder”-afsnittet i denne politik]).
 • Regulatorisk rapportering, behandling af oplysninger hvis det er nødvendigt for at overholde retlige forpligtigelser, især når de er relateret til lægemiddelsikkerhed og obligatorisk risikostyring, og forpligtigelser relateret til anvendt gennemsigtighed og lignende krav, som er specifikke for den farmaceutiske
 • Ethvert andet formål som er relevant for relationen mellem Celgene og dig.

 Celgene vil behandle personoplysninger til yderligere formål, i det omfang det er lovligt (såsom med det formål at arkivere, udføre videnskabelig eller  markedsmæssig research), eller når vi er  retligt forpligtet  hertil  (såsom rapporteringsinformation  i forhold til Celgenes forpligtigelser vedrørende risikostyring og lægemiddelsikkerhed).

Behandlingsgrundlag for behandling af personoplysninger Celgene behandler oplysninger baseret på en eller flere af følgende behandlingsgrundlag:

 • du har givet samtykke (et samtykke kan trækkes tilbage på et hvilket som helst tidspunkt);
 • det er nødvendigt at overholde  kontraktmæssige  forpligtigelser overfor  dig;
 • behandlingen er nødvendig  for  vores overholdelse  af en retlig forpligtigelse;
 • behandlingen er nødvendig for at beskytte en persons vitale interesser;
 • behandlingen er i offentlighedens interesse; eller
 • behandlingen er nødvendig for at Celgene kan forfølge en legitime interesse, for eksempel behandler Celgene information med henblik på videnskabelig og statistisk forskningsformål, information om Celgenes besøgende og leverandørans atte, til videnskabelig udvikling, for at forbedre vores produkter og services, for at kunne levere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Celgenes medarbejdere, leverandører, patienter, data og andre værdier og for at forebygge kriminalitet (såsom bedrageri, finansiel kriminalitet og tyveri af intellektuel og industriel ejendom og for at sikre integriteten af dets fremstilling og andre operationer).

Særlige kategorier af personoplysninger

Udover det ovennævnte gælder det, at når Celgene behandler særlige kategorier af personoplysninger om personer i specifikke jurisdiktioner (inklusive det Europæiske Økonomiske Samarbejde) – for eksempel oplysninger om personers helbred, genetiske

og biometriske oplysninger, samt religiøse, etniske, fagforenings- og seksuelle tilhørsforhold -, vil vi kun gøre dette i overensstemmelse med lovens bestemmelser herom.

Celgene behandler dine personoplysninger på følgende behandlingsgrundlag, der omfatter, men ikke er begrænset til:

 • når personer giver udtrykkeligt samtykke (såsom patienter der giver samtykke til at indgå i marketingsmateriale fra Celgene);
 • hvor det er påkrævet i forhold til rettigheder og forpligtelser i relation til ansættelse;
 • hvor det er påkrævet af vitale interesser i forhold til enhver person;
 • eller behandling er nødvendigt med de formål at levere sundhedspleje eller arbejdsmedicin, ifølge en kontrakt med sundhedspersonale og;
 • når behandling er nødvendig med henblik på videnskabelige forskningsformål.

5. HVORDAN CELGENE BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER

Celgene har hovedkvarterer i USA og driver forretning i Europa, Asien, Syd- og Nordamerika. Personoplysninger  kan være tilgængelige  i Celgenes  hovedkvarterer  i USA og hos nogle af vores  koncernforbundne  selskaber  og hos udvalgte  leverandører og samarbejdspartnere verden over. Når Celgene behandler personoplysninger i lande, som ikke har samme niveau af beskyttelse, som i dit eget land, så vil vi implementere rimelige og passende retlige og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang,  brug eller  videregivelse,  herunder,  men ikke begrænset til, sikring og opretholdelse af bindende kontrakter, som sikrer den fornødne beskyttelse af personoplysninger.

For borgere i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”): Når  vi overfører dine personoplysninger til områder udenfor EØS eller Schweiz, vil vi tage de nødvendige skridt for at sikre, at de fornødne garantier er på plads for at beskytte dine personoplysninger. Sådanne fornødne garantier inkluderer brugen af standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Kommissionen.

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger,  når det er nødvendigt  for at forfølge  vores legitime interesser, og når det er nødvendigt efter lov. Dine personoplysninger vil kun blive videregivet i overensstemmelse med gældende lovgivning og under passende sikkerhedsforanstaltninger, når det er muligt, for at beskytte dine personoplysninger. Vi kan videregive personoplysninger inden  for vores  koncern  og til vores koncernforbundne selskaber verden over.

For at kunne drive vores forretning kan vi også videregive personoplysninger til tredjeparter såsom offentlige myndigheder/tilsynsmyndigheder/statslige organer (statslige forvaltningsmyndigheder, som fx beskæftigelses- og socialforvaltninger), tredjeparter som leverer tjenester til Celgene (herunder, men ikke begrænset til, udførelse af revisioner, IT-tjenester, assistance ved vores kliniske forsøg og studier),

forretningspartnere og samarbejdspartnere  (såsom eksterne videnskabsfolk), anmeldelser og ved at assistere Celgene i forbindelse med overholdelse af sundhedsaktiviteter, hvis hele Celgene eller  en væsentlig  del af vores aktiviteter erhverves af tredjepart, hvorefter de personoplysninger, som vi opbevarer  om personer, vil blive anset for at være omfattet af overdragelsen af aktiver, eller hvis Celgene bliver pålagt at videregive eller dele personoplysninger for at overholde alle  former for retlige eller regulatoriske pligter eller krav.

Celgene kan også videregive personoplysninger for at håndhæve alle aftaler, vi har med personer, eller for at beskytte Celgenes medarbejderes, patienters eller andres (dvs. besøgende på Celgenes område) rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

7. KLASSIFICERING, AUTOMATISKE AFGØRELSER OG DINE RETTIGHEDER

Celgene træffer ingen beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, inklusive profilering af personer, medmindre vi fortæller dig noget andet.

8. PERSONLIGE VALG: RETTIGHEDER OG INDSIGT I PERSONOPLYSNINGER

Indsigt, berigtigelse og sletning

Under gældende databeskyttelseslovgivning (fx den europæiske databeskyttelseslovgivning), har du ret til at anmode om en kopi af dine personoplysninger, der behandles af os. Du kan også have ret til at berigtige eller slette sådanne personoplysninger. Dine rettigheder til dette kan være underlagt begrænsede juridiske og regulatoriske restriktioner. Se mere under “Udøvelse af dine personlige rettigheder” nedenfor.

Valg vedrørende markedsføring

Du kan have ret til at gøre indsigelser mod, at dine personoplysninger bliver brugt med henblik på at foretage direkte markedsføring, herunder videnskabelig information og nyhedsbreve. Når denne ret eksisterer, kan du bruge ”frameld” eller ”abonnér ikke” funktionen i markedsføringsmaterialet, eller hvis du har tilmeldt dig online  eller gennem en af vores samarbejdspartnere og har en brugerkonto, kan du opdatere dine informationer og præferencer heri. Se mere under “Udøvelse af dine personlige rettigheder” nedenfor.

Indsigelser mod behandling og yderligere rettigheder

Efter gældende databeskyttelseslovgivning (fx den europæiske databeskyttelseslovgivning), kan personer, hvor Celgene påberåber sig legitime interesser eller en offentlig interesse i at behandle personoplysninger, og hvor Celgene foretager direkte markedsføring til disse formål, gøre indsigelse  mod behandling  af deres personoplysninger til disse formål (i tillæg til “Valg  vedrørende  markedsføring” som skitseret ovenfor). Personer skal klart give udtryk for deres “indsigelse mod behandling”, når de kontakter os for at udøve denne ret til at gøre indsigelse.

I visse tilfælde har du yderligere ret til at begrænse dele af behandlingen af dine personoplysninger, eller du kan anmode om, at en kopi af dine personoplysninger sendes elektronisk til dig eller en tredjepart.

Se venligst mere under “Udøvelse af dine personlige rettigheder” nedenfor.

Udøvelse af dine personlige rettigheder

For at udøve dine personlige rettigheder skal du venligst udfylde den korte formular, som findes her og din anmodning vil blive fremsendt til det mest relevante Celgene- team. Afhængig af de gældende love og karakteren af anmodningen kan personer blive anmodet om at give yderligere oplysninger  (inklusive  oplysninger,  som er påkrævet  for at bekræfte identiteten af personer).

Europæiske personers ret til at klage til tilsynsmyndigheder

I tilfælde af, at en person, der er bosat i EØS-landene eller Schweiz, finder, at Celgene har behandlet personoplysninger  på en måde, der er ulovlig  eller  i strid med hans/hendes rettigheder, eller har krænket Databeskyttelsesforordningen, har denne person ret til at indsende en direkte klage til det relevante datatilsyn. Uden at begrænse denne ret til at klage direkte til en tilsynsmyndighed er Celgene forpligtet  på at beskytte personoplysninger, og klager kan derfor rettes direkte til Celgene her.

9. HVOR LÆNGE OPBEVARER CELGENE DINE PERSONOPLYSNINGER

Celgene sigter efter ikke at opbevare dine personoplysninger længere end nødvendigt for de specifikke behandlingsformål, som de blev indsamlet til. Personoplysninger kan blive opbevaret i længere tid, hvis gældende lovgivning eller regulering kræver dette, eller giver Celgene mulighed for det.

10. INFORMATIONSSIKKERHED

Celgene bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger. Vi tager rimelige skridt i forhold til at beskytte dine oplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller destruktion.

11. JOBANSØGNING HOS CELGENE

Celgene behandler personoplysninger for at identificere ansøgere og vurdere jobansøgninger og med henblik på andre HR-processer, som er nødvendige for at evaluere og vurdere jobansøgninger. Personoplysninger, som behandles, kan inkludere oplysninger som din jobtitel, uddannelsesoplysninger, professionelle kvalifikationer, arbejdserfaring, publikationer og videnskabelige aktiviteter, professionelle netværk, programmer og aktiviteter, du har deltaget i.

I ansøgningsprocessen kan Celgene behandle yderligere personoplysninger såsom identifikationsnummer udstedt af en myndighed, skattestatus, bankkontooplysninger, oplysninger om ethvert kendt handicap/behov for handicapadgang til arbejdspladsen, baggrundsoplysninger, rejse og udgifter, resultatstyring, kontaktoplysninger i nødstilfælde, løn, antal arbejdstimer, ferier og information relateret til goder.

12. INFORMATION TIL PATIENTER OG FORSØGSDELTAGERE

Celgene behandler personoplysninger om patienter, som bruger Celgenes  behandlinger og services, og kliniske forsøgsdeltagere  i forsøg forbundet  med lægemidler  fra Celgene. Derudover kan Celgene  behandle  personoplysninger  om patienter  modtaget via samarbejdsaftaler med tredjeparter (fx genetiske data).  Dit navn, identifikationsnummer og øvrige oplysninger, som gør, at du kan identificeres direkte, vil blive udskiftet med en kode. De kodede studiedata vil kun blive brugt med henblik på studiet og opfølgningen af sikkerheden og effektiviteten af forsøgslægemidlet. Kun de autoriserede af forsøgslægens medarbejdere, Celgenes personale eller de tredjeparter, som hjælper Celgene med at udføre studiet, vil have adgang til dataene. Celgene kan overføre de kodede forsøgsdata til et andet land uden for dit land (fx USA) for at behandle eller sende dem til kompetente myndigheder. Se venligst  afsnit 5.  “Hvor Celgene behandler dine informationer” for yderligere information herom.

Celgene har ikke adgang til navne eller kontaktoplysninger på patienter og forsøgsdeltagere, og Celgene forsøger ikke at identificere personer direkte. Du bør tage kontakt til din sundhedsleverandør  eller  den  kliniske  forsøgsside  for  forsøgsdeltagere for at få mere at vide om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet. Celgene behandler nøglekodede personoplysninger om patienter og forsøgspatienter, som kan være en eller flere af følgende: fødselsår, initialer eller tilfældigt valgte  unikke identifikatorer. Til disse nøglekodede data kan der være tilknyttet personoplysninger i relation til fysisk og psykisk helbred, kostinformation, etnisk oprindelse, seksuel orientering, sundheds- og sikkerhedsrelateret information og anden  medicinsk information. Personoplysninger indsamles fra kliniske forsøg og kan inkludere særlige kategorier af personoplysninger.

Celgene kan også dele personoplysninger indsamlet under studiet med videnskabsfolk uden for Celgene til brug for yderligere videnskabelig forskning  af hensyn til den offentlige sundhed. Dog vil Celgene ikke give informationer om din identitet til disse videnskabsfolk.

Derudover behandler vi personoplysninger, som du frivilligt giver os. Vi behandler for eksempel personoplysninger, som du giver os, når vi anmoder om information om vores lægemidler i det omfang, det er nødvendigt for at svare på din anmodning.  Vi bruger  disse personoplysninger i overensstemmelse med gældende love.

For deltagere og andre implicerede personer under 18 år vil personoplysningerne blive behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning og ikke blive behandlet uden forudgående godkendelse af en forælder eller en værge.

13. INFORMATION TIL SUNDHEDSPERSONALE

Celgene behandler  personoplysninger  om sundhedspersonale  såsom kontaktoplysninger  i forhold  til virksomhedsmæssig kommunikation,  kontraktuel, finansiel og anden information relateret til tjenesteydelser og invitationer til events og uddannelsesaktiviteter,  oplysninger  angående  professionelle  kvalifikationer,  oplysninger i relation til håndteringen  af anmodninger  fra dig og til at administrere  nogle kommercielle aktiviteter.

 

Dine personoplysninger kan blive kombineret med anden information, som vi allerede kan have om dig, og/eller er indhentet via offentligt tilgængelige kilder, herunder, men ikke begrænset til, videnskabelige og medicinske publikationer, nationale registre og internettet. For at vælge at se disse informationer, bedes du finde “Kontakt os” -afsnittet nedenfor.

For yderligere information om, hvordan Celgene behandler personoplysninger om sundhedspersonale, bedes du venligst se vores Privatlivspolitik for sundhedspersonale.

14. BØRN

Celgenes hjemmesider og mobilapplikationer er ikke beregnet til eller designet til børn under 13 år. Vi indsamler ikke personoplysninger fra nogen personer som, vi ved, er uden 13 år.

Se afsnittet 12 “Information til patienter og forsøgsdeltagere” overfor for yderligere information.

15. BRUG AF COOKIES/ÆNDRING AF BROWSERINDSTILLINGER

Celgene kan bruge teknologi kendt som “cookies” og lignende tracking-teknologier på vores hjemmesider og andre digitale tjenester, herunder geografisk lokalitet, på vores hjemmesider og mobilapplikationer. En cookie er en lille datafil, som placeres på din enhed, og som vi bruger til følgende formål:

 • Gøre din oplevelse mere effektiv, hurtigere  og nemmere: Ved  at huske dine præferencer, såsom dit foretrukne sprog, skærm- og andre indstillinger, vedligeholdelse af din session og af hensyn til godkendelsesformål. Dette hjælper os med at yde dig en bedre Disse cookies omtales også som sessions-ID-cookies, godkendelses-cookies og brugerfladeindstillings-cookies.
 • Få brugbar viden om hvordan siden bruges: Ved at indsamle information om antallet af besøgende og anden Dette hjælper os med at forbedre siden. Diss e cookies omtales også som analyse-cookies. Til dette formål bruger vi tjenester som Google Analytics, hvilket betyder, at Google og andre lignende leverandører også har adgang til disse informationer (inklusive din IP-adresse og alle andre udstyrsidentifikatorer såsom IMEI-nummer og MAC-adressen).
 • Sørge for nem adgang til vores sociale medie-sider. Dette hjælper os med at henvise dig og dele vores indhold med dig på sider som Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, YouTube eller Disse ”sociale medie-plug-ins” kan gemme cookies og

lignende teknologi på din computer eller andre enheder. Det betyder, at sociale medie- sider kan tilgå disse informationer (inklusive din IP-adresse) og identificere, at du interagerede med Celgene-siden.

Din webbrowser kan indstilles til at administrere cookies og endda afvise dem. Vær opmærksom på, at hvis du indstiller din browser til automatisk at afvise cookies, er din brugeroplevelse ikke den samme, når du besøger hjemmesiden: Dine præferencer vil ikke blive husket, noget af funktionaliteten kan gå tabt, og du kan muligvis  ikke  tilgå visse områder eller funktioner på siden.

Vær opmærksom på, at Celgene ikke for nuværende reagerer på ændring af browserindstillinger (“track ikke”). Celgene fortsætter med at vurdere nye teknologier og kan tænkes at bruge en standard, når en sådan er skabt.

For at få mere information om cookies, typer af cookies, og hvordan du administrerer cookies, herunder hvordan du blokerer dem og sletter dem, kan du læse mere her: http://www.allaboutcookies.org

16. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Celgene kan fra tid til anden opdatere denne politik ved at publicere enhver ændring på https://www.celgene.dk/fortrolighedspolitik/generel-fortrolighedspolitik/. Når der er tale om væsentlige revideringer, vil Celgene direkte meddele personer om dette, når det er juridisk påkrævet, eller vi kan også vælge at placere en fremhævet meddelelse på https://www.celgene.dk/fortrolighedspolitik/.

17. KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller vil have mere information om Celgenes procedure for at sikre beskyttelse af data, så tag venligst kontakt til os.

Du kan kontakte den europæiske databeskyttelsesrådgiver eller Celgenes ledende databeskyttelsesmedarbejder ved at udfylde “kontakt os”-formularen nedenfor eller via brev på:

(for borgere i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde/Schweiz, Asien, Mellemøsten, Afrika)

Europæiske Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Route de Perreux 1,
2017 Boudry
Schweiz

(for borgere i USA, Canada)
Chief Privacy Officer
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
USA

Sidst opdateret: Maj 2018