Studier initierede af læger

Celgene Corporation arbejder på at forbedre den medicinske grundforskning inden for sygdomme, der har relation til virksomhedens aktuelle og fremtidige interesseområder. Celgene tager anmodninger om støtte til forskning inden for disse behandlingsområder i betragtning. Det er forskningsprogrammets mission og formål at støtte læger, som har idéer til anvendelse af Celgenes aktive stoffer til at opnå ny viden, der kan øge forståelsen af et bestemte lægemiddel og bidrage til at forbedre behandlingen af patienter.