Drug Discovery & Alliance Development

Vi skaber strategiske alliancer for at fremme udviklingen af lovende behandlinger

Celgenes forsknings- og udviklingsplatforme for lægemidler og cellebaserede behandlinger gør det muligt for os at skabe og bevare vigtige værdier inden for vores terapeutiske licensområder kræft og immun- og inflammationssygdomme. Drivkraften bag vores succes og muliggørelsen af disse platforme er vores team af forskere og læger i verdensklasse, der integrerer både behandlinger med små molekyler og cellebaserede behandlinger. Disse platforme udgør de nøglefunktioner, der er nødvendige for at generere en levedygtig pipeline af paradigmeændrende innovation, herunder:

  • Cellebiologi, genomik, proteomik og informationsteknologier til identifikation og validering af klinisk vigtige behandlingsmål
  • Screeningssystemer med høj kapacitet kombineret med biblioteker af forskelligartede og koncentrerede aktive stoffer med henblik på at opdage nye lægemiddelkandidater
  • Beregningskemi og medicinsk kemi til optimering af lægemiddelkandidater
  • In vitro- og in vivo-modeller af sygdomme til præklinisk evaluering af lægemidlers virkning og sikkerhed
  • Signaturanalyse af genekspression
  • Celgenes fremskridt har gjort det muligt at ekspandere og fremskynde udviklingen af flere aktive stoffer med stort potentiale, som er udsprunget af virksomhedens omfattende forskningsprogram

Vores øgede investeringer i udviklingen af immunmodulererende midler og cellesignal inhibitorer samt celle- og vævsterapier betyder, at vi kan give klinikere mere omfattende og integrerede løsninger til håndtering af komplekse sygdomme, for eksempel kræft og immun- og inflammationssygdomme.

Forskningscenteret Drug Discovery & Alliance Development i San Diego, Californien, er centrum for forskning og udvikling af epigenetik og signalering.