CITRE

Innovation og samarbejde i mødet med det 21. århundredes medicinske udfordringer

Det multinationale biofarmaceutiske selskab Celgene, der er globalt førende inden for udviklingen af nye behandlinger til kræft og immun- og inflammationssygdomme, har nu etableret Celgene Institute for Translational Research Europe (CITRE) i Sevilla i Spanien. CITRE er virksomhedens første F&U-center uden for USA og udgør en bro mellem Celgenes forskning og udvikling og europæisk forskning.

CITRE blev grundlagt i 2010, og laboratorieforskningen startede i juni 2011. Der er investeret cirka 5 millioner dollar i udstyr og videnskabelig udvikling i løbet af de første to år, eksklusive etableringsomkostninger. Instituttet har nu 25 højt kvalificerede medarbejdere inden for forskning og administration fra Spanien og andre europæiske lande.

Instituttet ligger i Cartuja ‘93 Science and Technology Park og deres arbejde fokuserer på translationel forskning i nye behandlinger af kræft og andre ualmindelige og komplekse sygdomme. Formålet er, at fremskridt i laboratoriet inden for individuelt tilpassede lægemidler så hurtigt som muligt når ud til de patienter, der har brug for dem.

Det videnskabelige arbejde hos CITRE udføres fortrinsvis i tre forskellige afdelinger: Human Diseased Tissue Laboratory (HDTL), forskningsgruppen for beregningsbiologi og enheden for kliniske forsøg. Centeret har faciliteter til celledyrkning, flowcytometri, mikroskopi, genomanalyse og immunhistokemi samt en topmoderne infrastruktur til computeranalyser af biomarkører og patientstratificering.

De tre grupper er sammenkædede via CITRE’s vævsbank, der for nylig formelt blev anerkendt (den spanske lov om biomedicinsk forskning 14/2007 fra 3. juli 2012 og RD 1716/2011) som en del af det spanske nationale netværk af biobanker.

Biobanken indeholder en mængde vævsprøver fra patienter der har deltaget i forsøg, ledet af CITRE’s enhed for kliniske forsøg i Spanien og resten af Europa. Disse prøver udgør fundamentet for tværvidenskabelig forskning i biomarkører, kriterier for patientudvælgelse og stoffers virkningsmekanismer.

Samlet udgør disse komponenter et centrum for translationel forskning, der koordinerer Celgenes medicinske forskning i Europa, så Celgenes forskningsresultater hurtigt kan overføres til patienter inden for EU. CITRE er desuden et europæisk samlingspunkt for samarbejder inden for translationel forskning i kræft og immun- og inflammationssygdomme, som har til opgave at sørge for at nye eksperimentelle lægemidler hurtigt kommer ud i kliniske forsøg.

CITRE’s aktiviteter varetages af selskabet Celgene Research SLU, en spansk virksomhed, der er finansieret af privat amerikansk kapital. Mange aktuelle aktiviteter finansieres i fællesskab af det spanske økonomi- og konkurrenceministerium, det regionale andalusiske økonomiministerium, innovation og videnskab via det andalusiske udviklings- og innovationskontor, det statslige institut for fremme af udenlandske investeringer (INVEST IN SPAIN) og af den regionale europæiske udviklingsfond (ERDF). CITRE indgår desuden som branchepartner i EU’s proteomik-konsortium Prime-XS og stiller et uddannelsesmiljø til rådighed i det kommende projekt EpiHealthNet inden for Marie Curie Initial Training Network.