Håndtering af ikke-smitsomme sygdomme kræver forbedret adgang til innovative behandlinger

Kræft og hjerte-kar-sygdomme stiger i udviklingslandene.

08.05.2018   |   06:00 CEST

Imens verden har haft fokus på at sætte ind overfor kriserne med Zika og Ebola vira, er byrden for ikke-smitsomme sygdomme lige så stille steget over det seneste årti. Nu ser det dog ud til, at verdensledere retter deres opmærksomhed mod den stigende trussel, som disse sygdomme udgør1.
Celgene er gået sammen med 25 andre organisationer og har lanceret initiativet ’Access Accelerated’ for at skabe opmærksomhed på og forbedre adgangen til forebyggelse og behandling af ikke-smitsomme sygdomme i lav- og middelindkomstlande, der er hårdest ramt af disse sygdomme.

”Samarbejde mellem regeringer, NGO’er og den private sektor er afgørende for at opnå målbare fremskridt i arbejdet mod den stigende byrde af ikke-smitsomme sygdomme, ” siger Mark Alles, CEO hos Celgene. ”Vi er meget glade for at være en del af ’Access Accelerated’, hvor vi engagerer os i at reducere den effekt som det har på patienter, sundhedssystemer og økonomien2.”

Samarbejde mellem regeringer, NGO’er og den private sektor er afgørende for at opnå målbare fremskridt i arbejdet mod den stigende byrde af ikke-smitsomme sygdomme

Ifølge WHO tog ikke-smitsomme sygdomme, der inkluderer kræft, kardiovaskulære sygdomme og kroniske luftvejssygdomme, i 2012 livet af 38 millioner mennesker, hvilket er 68 procent af alle dødsfald på verdensplan3. WHO forudsiger, at disse sygdomme vil være skyld i 44 millioner årlige dødsfald i 2030. Den største stigning forventes at ske i Afrika, Sydøstasien og østlige middelhavslande4.

FN anerkender udviklingens betydning og har tilføjet målsætningen om at reducere for tidlige dødsfald grundet NCD’er med en tredjedel i 2030 til organisationens verdensmål. For at opnå den målsætning er det nødvendigt at sikre, at patienter i udviklingslandene – hvor næsten trefjerdedele af dødsfald pga. ikke-smitsomme sygdomme sker – får adgang til diagnose og behandling5.

Udfordringen ved at forbedre behandlingen af ikke-smitsomme sygdomme i udviklingslandene er stor men ikke uoverkommelig. Sundhedseksperter henviser til eksemplet på, hvordan partnerskaber var grundlag for bekæmpelsen af HIV i udviklingslandene. Adgang til innovative antiretrovirale behandlinger i lav- og middelindkomstlandene steg med mere end 3.000 procent mellem 2002 og 20121. Resultatet var at HIV blev ændret fra at være en dødsdom til en kronisk, håndterbar sygdom i størstedelen af udviklingslandene2. Offentligt-private partnerskaber er ligeså afgørende for bekæmpelsen af ikke-smitsomme sygdomme i dag, som de dengang var for HIV.

’Access Accelerated’ er et førsteklasseseksempel på et offentligt-privat partnerskab, der fokuserer på at løse de globale udfordringer ved ikke-smitsomme sygdomme. Samarbejdet består af 22 biofarmaceutiske virksomheder, Verdensbanken og Unionen for International Cancer Control (UICC). Samarbejdet vil reducere dobbeltarbejde og siloopdelte initiativer, og samle de rigtige mennesker for at finde langsigtede løsninger gennem pilotprojekter i lande, hvor der er barrierer for patientadgang. Fokus vil i første omgang være på kræft, hvorefter der også vil blive sat fokus på andre sygdomme1.
Ligesom Zika og Ebola vira, skaber ikke-smitsomme sygdomme en ulige byrde på lav- og middelindkomstlandene ved at tage millioner af liv længe før forventet. Og ligesom indsatsen imod disse virusudbrud, vil offentligt-private partnerskaber forbedre adgangen til innovative behandlinger, der vil bidrage til at tackle den stigende byrde af ikke-smitsomme sygdomme i udviklingslandene.


Kilder:
1 Research shows higher risk of developing non-communicable diseases in Africa. World Health Organization. 2016. http://www.afro.who.int/en/media-centre/pressreleases/item/9285-research-shows-higher-risk-of-developing-non-communicable-diseases-in-africa.html Tilgået 1/12/2017.
2 Celgene Press Release.
3 Global status report on noncommunicable diseases 2014. World Health Organization. 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf Pg. 13. Tilgået 1/12/2017.
4 Global status report on noncommunicable diseases 2014. World Health Organization. 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf Pg. 13. Tilgået 1/12/2017.
5 Global status report on noncommunicable diseases 2014. World Health Organization. 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf Pg. 13. Tilgået 1/12/2017.