Flere får kræft i udviklingslandene

Regeringer og globale sundhedsaktører går sammen for at styrke kapaciteten indenfor kræftbehandling i udviklingslandene.

29.01.2018   |   15:56 CET

World Cancer Day, February 4thDa en kollega fra Mali blev diagnosticeret med kræft sidste år, var Joseph Carmado, M.D., senior vice president for Global Health i Celgene ikke overrasket over, at hun fløj til Tunesien for at blive behandlet. Efter at have besøgt det vestafrikanske land to gange over de sidste to år, var Carmado bekendt med de begrænsede ressourcer i landets sundhedssystem.

”Den mest avancerede kræftbehandling er ikke tilgængelig som rutinebehandling i Mali eller i de fleste lav- og middelindkomstlande,” siger han. ”Mange andre sygdomme såsom HIV, malaria og andre infektionssygdomme har udgjort så stort et behov, at de færreste har forudset stigningen af kræfttilfælde i udviklingslandene. Derfor har infrastrukturen indenfor kræftbehandling ikke fulgt med denne stigning.”

Mens antallet af dødsfald for alle kræftformer i USA faldt med 25 procent mellem 1991 og 2014, er dette ikke tilfældet i nogle lav- middelindkomstlande. Ifølge Camardo giver den Internationale Kræftdag1 mulighed for at tænke over, hvordan vi både i fællesskab og hver især kan bidrage til en forbedret kræftbehandling over hele verden.

Den Internationale Kræftdag finder sted hvert år den 4. februar og har til formål at øge opmærksomheden om kræft og tilskynde regeringer og personer til at gøre en indsats i kampen mod sygdommen. Temaet for 2016-2018 kampagnen er ”Vi kan. Jeg kan” og fokuserer på de tiltag som vi alle – både i fællesskab og individuelt – kan gøre for at reducere sygdomsbyrden for kræft.

Ifølge en rapport2 fra det Amerikanske Kræftforbund (ACS), opstod 57 procent af de estimerede 14 millioner nye kræfttilfælde i 2012 i lav- og middelindkomstlande. Man forventer, at sygdomsbyrden fortsætter med at stige i udviklingslandene, idet befolkningerne både vokser og bliver ældre.

Den øgede sygdomsbyrde er ikke kun et problem for udviklingslandene. ACS har estimeret, at kræft i 2008 har kostet $895 milliarder på verdensplan3, og det er endda eksklusive omkostninger til medicin. Samtidig kan den potentielle økonomiske gevinst ved at forbedre kræftbehandlingen være stor.

”At støtte udviklingslande i kampen mod kræft er ikke bare en menneskelig ting at gøre men også gavnligt for den globale økonomi,” siger Camardo. ”Hvis befolkningen i disse lande ikke tilbydes behandling, er deres arbejdskraft ikke stærk nok til at økonomien i landene kan vokse, og det vil påvirke den globale verdensøkonomi.”

Patienter i udviklingslandene mangler ofte adgang til undersøgelse, diagnosticering og behandling. Landenes sundhedssystemer er designet til at bekæmpe infektionssygdomme, såsom malaria, tuberkulose og AIDS. Mens antallet af infektionssygdomme er faldet, kan de selvsamme sundhedssystemer til gengæld ikke bære det efterfølgende stigende antal af kræftdiagnoser, Ifølge Camardo.

woman holding crying baby

At forbedre kræftbehandlingen i udviklingslandene vil bestemt blive en udfordring. ”Når man prøver at løse ét problem, falder man over et andet problem, der skal løses først, siger Camardo. ”Der skal for eksempel først bygges veje, før du kan sende læger og diagnoseudstyr til landlige områder. Mange kræftbehandlinger kræver afkøling, men nogle områder er uden elektricitet.”

Til trods for disse udfordringer, er Camardo optimistisk og tror på, at der kan gøres en forskel gennem offentlige-private partnerskaber – såsom initiativet ’den Akademiske Model for Adgang til Sundhedspleje’ (AMPATH). Da sygdomsbyrden for kræft er steget til et kritisk punkt i udviklingslandene, har Celgene sammen med andre parter hjulpet med at udvide de ydelser, der tilbydes af AMPATH-Oncology Institute. Indsatsen betyder, at 20 millioner patienter i den vestlige del af Kenya får kræftbehandling og, at næsten 20.000 patienter besøger AMPATH-Oncology hvert år.

Camardo håber på, at håndgribelige resultater som disse viser regeringerne i udviklingslandene, at de har mulighed for at gøre fremskridt med langsigtede indsatser, der forbedrer borgernes liv, udvikler en bedre kræftbehandling og stadig fastholder kampen mod HIV, malaria, tuberkulose og andre infektionssygdomme.

”At flyve kræftpatienter ud af udviklingslande, såsom Mali, er ikke en holdbar løsning”, siger Camardo. ”Det kommer til at tage tid at bygge infrastruktur for kræftbehandling i udviklingslande, men vi skal starte et sted, og vi bliver nødt til at starte i dag.”

 

Kilder:

  1. World Cancer Day: http://www.worldcancerday.org/
  2. Lindsey A. Torre MSPH, Freddie Bray PhD, Rebecca L. Siegel MPH, Jacques Ferlay ME, Joannie Lortet-Tieulent MSc, Ahmedin Jemal DVM, PhD (2015) Global cancer statistics, 2012 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21262/full
  3. American Cancer Society (2010) The global economic cost of cancer: http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/08-17-2010_economic_impact_study.pdf