Celgene er med i FinnGen-studiet

02.05.2018   |   06:00 CEST

Celgene er en af partnerne i FinnGen-studiet, der forbinder information om genomer med digitalt sundhedsdata. FinnGen-studiet skal efter planen analysere op til 500.000 unikke blodprøver, der er indsamlet af et landsdækkende netværk af finske biobanker. Målet er at opnå større viden om sygdommes opståen og behandling af dem. Projektet forventes at fortsætte i seks år med et budget på 59 millioner Euro.

”FinnGen er en unik kilde til information om genetik og sundhedsdata. Det er en meget værdifuld ressource til identifikation af nye mål indenfor lægemiddeludvikling. Desuden er FinnGen værdifuld, da vi kan validere eksisterende viden på baggrund af humanbiologi fra 500.000 personer og bruge studiet til at lave prognoser på sikkerhed og virkeevne samt foretage recall/epi-studier”, siger Dr. Cecilia Young, Nordic Medical Director hos Celgene Nordic.

Celgene fokuserer på at forbedre livet hos patienter med livstruende og invaliderende sygdomme. Det sker ved at rykke grænserne for, hvad der er muligt inden for forskning og udvikling, samt ved at sikre adgang til banebrydende behandlinger. Finlands befolkning på 5,5 millioner deler en unik genetisk arvemasse, der giver forskere store innovative muligheder.

”FinnGen er en unik, systematisk voksende referencegruppe. Resultater fra studiet kan sammenlignes og krydses med andet data fra for eksempel nordeuropæiske biobanker. Det kan også danne grundlag for genetiske og tidlige fænotype-drevne kliniske forsøg,” siger Cecilia Young.

Næsten 40 % reinvesteres i forskning og udvikling

Celgene har opereret i Finland siden 2007 og satser på fortsat at investere i landet samt i de andre nordiske lande. Celgene reinvesterer næsten 40 % af den årlige omsætning i forskning og udvikling, hvilket er det dobbelte af gennemsnittet for industrien.
Partnerskabet bag FinnGen-studiet skaber mulighed for at forbedre indsamling af prøver og data, samt at opgradere prøverne til genom data.

”Der vil helt sikkert opstå flere partnerskaber fra dette projekt. Denne kilde til data har potentiale til at blive en af de bedste i verden”, understreger Cecilia Young.
Finner, både raske og patienter, får muligheden for at deltage i denne unikke undersøgelse.
”Det resulterer også i større præcision indenfor genetisk risikovurdering ved kroniske sygdomme samt forbedret farmakogenetisk præcision. Om 10 år kan det blive en integreret del af sundhedsområdet.”

FinnGen

FinnGen-studiet er et globalt forskningsprojekt uden fortilfælde og repræsenterer et af de største studier af sin slags. Projektet har til formål at forbedre sundheden gennem genetisk forskning og ultimativt identificere nye terapeutiske muligheder og diagnoseredskaber til behandling af flere sygdomme.

Projektets udformning med partnerskaber er enestående sammenlignet med mange igangværende studier. Alle partnere arbejder tæt sammen for at sikre transparens, datasikkerhed og ejerskab. FinnGen-studiet er koordineret af forskere fra Helsinki Universitet og Helsinkis Universitetshospital. Ud over biobanker og forskningsinstitutioner deltager det finske Agentur for Innovation (Tekes) og syv internationale lægemiddelvirksomheder.

Læs mere om studiet her: www.finngen.fi