Case Competition: Attention knoglemarvskræft

Er du studerende? Så er dette en mulighed for dig til at få afprøvet din akademiske viden i praksis i en tværfaglig kontekst med andre dygtige studerende. Du vil få styrket dit akademiske netværk og dit CV samt få et unikt indblik i arbejdet med life science og kræft.

Hvad er Attention knoglemarvskræft?

Attention knoglemarvskræft er en ny tværfaglig ”case competition”, der inviterer studerende med forskellige baggrunde til at konkurrere om at skabe idéer til en ny indsats for biotek-virksomheden ”Celgene” til gavn for patienter med knoglemarvskræft. Konkurrencen finder sted den 18.-19. august 2019.

Til konkurrencen udvælges 20 studerende på tværs af studieretninger som sammensættes i 5 hold. Holdene har 24 timer til at løse en case, der sætter knoglemarvskræft på den poltiske dagsorden. Jeres forskellige fagligheder kommer i spil og giver dig mulighed for at få testet din teoretiske viden i praksis samt indgå i samarbejde på tværs af fagligheder. Holdene præsenterer efter 24 timer deres idéer for et dommerpanel bestående af personer med baggrunde inden for politik, sundhedsøkonomi, kommunikation og life science samt en person, der selv lider af knoglemarvskræft.

Konkurrencen er en mulighed for at bruge faglige, kreative og strategiske evner til at løse en kompleks udfordring. Derudover får du mulighed for at skabe netværk blandt andre dygtige studerende, få indblik i arbejdet med life science og kræft samt styrket dit CV.

Alle hold inviteres desuden til at deltage i et kursus i skarp kommunikation og præsentationsteknik hos kommunikationsbureauet ”Effector”, som kan bruges både i eksamenssituationer og i din videre vej ud på arbejdsmarkedet.

Vinderholdet modtager et gavekort til studiebøger fra academicbooks.dk.

Hvem kan deltage?

For at deltage i konkurrencen skal du være studerende på en kandidatuddannelse.

Du kan eksempelvis have en baggrund inden for:

Samfundsfaglige uddannelser: Med en baggrund inden for de samfundsfaglige uddannelser vil du kunne bidrage med din forståelse af det politiske system og vejen til at skabe politisk opbakning til en indsats. Du kan analysere udfordringen og anvende din analyse i praksis samt koble dit input til den kommunikative indsats.

Kommunikation/journalistik: Med en journalistisk eller kommunikationsfaglig baggrund vil du kunne bidrage med input- i forhold til at få sat fokus på knoglemarvskræft i offentligheden og i det politiske landskab. Der er kamp om dagsordnerne, og derfor kan din skarpe vinkling og klokkeklare budskaber nå de rigtige modtagere.

Sundhedsøkonomi: Som sundhedsøkonom kan du bidrage med din viden om sundhedsvæsenets organisering, og hvordan midlerne fordeles. Hvad skal med i udregningen, når vi taler om en behandlings værdi? Fakta skal kommunikeres og her har du overblikket.

Hvor foregår det?

Konkurrencen afholdes i København. Præsentationerne for dommerpanelet foregår på Børsen.

Hvad får du som studerende?

Som deltager i konkurrencen får du:

  • Et kursus i skarp formidling og præsentationsteknik
  • Styrket dit cv
  • Praktisk erfaring med din akademiske viden
  • Indsigt i arbejdet med life science og kræft
  • Udbygget dit netværk med studerende fra andre studieretninger
  • Feedback fra personer med baggrunde inden for politik, sundhedsøkonomi, kommunikation og life science
  • Mulighed for at vinde gavekort til studiebøger

Sådan ansøger du

Send din ansøgning senest den 1. august 2019 til casecomp@effector.dk. Din ansøgning skal indeholde cv samt en kort beskrivelse af, hvorfor du ønsker at stille op, og hvad du kan bidrage med til konkurrencen.