Brugerbetingelser

GENNEMLÆS NØJE NEDENSTÅENDE BRUGERBETINGELSER. NÅR DU BESØGER DETTE WEBSITE, ACCEPTERER DU AT FØLGE OG VÆRE BUNDET AF DISSE BRUGERBETINGELSER.

Dette website er udviklet af Celgene Limited (i det efterfølgende benævnt Celgene). Bemærk, at selvom dette website drives, kontrolleres og opdateres af Celgene i Storbritannien, vedligeholdes det på servere, der er placeret i USA og Schweiz.
 

Vigtig juridisk information

Informationerne og materialet på dette website er på ingen måde beregnet til at erstatte professionel medicinsk behandling eller lægebehandling. Materialet på dette website og korrespondance fra websitet vises kun med det formål at informere. Websitet tilbyder ikke og er ikke beregnet til at tilbyde personlige medicinske diagnoser eller patientspecifikke behandlingsråd, og informationerne på websitet kan ikke og må ikke anvendes som baggrund for diagnosticering eller valg af behandling. Celgene anbefaler på det kraftigste, at alle brugere med helbredsproblemer konsulterer en læge eller anden sundhedsperson.
 

Fremadrettede erklæringer

Websitet kan indeholde visse fremadrettede erklæringer (forward-looking statements), som omfatter kendte og ukendte risici, forsinkelser, usikkerheder og andre faktorer uden for virksomhedens kontrol, der kan betyde, at de faktiske resultater og præstationer afviger væsentligt fra resultater og præstationer, som antydes i sådanne erklæringer. Disse faktorer kan være en følge af aktuelle eller igangværende forsknings- og udviklingsaktiviteter, foranstaltninger fra FDA, EMA og andre tilsynsmyndigheder, der beskrives i Celgenes og Celgenes tilknyttede selskabers offentligt tilgængelige rapporter. Celgene påtager sig intet ansvar for at opdatere disse fremadrettede erklæringer som følge af nye informationer, nye hændelser eller ny udvikling.
 

Immaterielle rettigheder

Indholdet på dette website, herunder og uden begrænsning al tekst, alle billeder og alle dokumenter, der er offentliggjort på websitet, ejes af og er genstand for ophavsret, der tilhører Celgene eller Celgenes tilknyttede selskaber, med alle rettigheder forbeholdt, og må ikke ændres, distribueres, kopieres, offentliggøres eller overføres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Celgene. Materialer må kun downloades til personlig og ikke-kommerciel anvendelse og under forudsætning af, at alle copyright-meddelelser og anden identificerende information bibeholdes på det downloadede eller kopierede materiale. Alle produkt- og handelsnavne, der vises på dette website, er varemærker, der tilhører Celgene eller Celgenes tilknyttede selskaber. Anvendelse eller misbrug af disse varemærker eller andet ejendomsretligt beskyttet materiale er udtrykkeligt forbudt.
 

Ikke-fortrolige/generiske oplysninger

Al kommunikation til dig fra Celgene via dette website skal anses for at være ikke-fortrolig og generisk. Celgene skal frit kunne bruge informationer, herunder og uden begrænsning informationer om idéer, koncepter, sagkundskab og teknikker, der indgår i en sådan kommunikation, til ethvert formål, herunder og uden begrænsning til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der indeholder sådanne informationer, uden at du modtager godtgørelse for det og uden kildeangivelse.
 

Databeskyttelse

Celgene behandler dine personlige data i henhold til vores politikker og retningslinjer, som er indeholdt i denne brugerbetingelse som referencer. Der er tilgængelige på www.celgene.dk/fortrolighedspolitik/ og i højre nederste hjørne ved at klikke på « Privacy Policy”. Du skal informere os med det samme, hvis du bliver bekendt med, at Celgene ligger inde med fejlagtige eller forældede personlige oplysninger om dig. Celgene kan ikke holdes ansvarlig for tab, udgifter, skader eller lidelser til en person, som måtte opstå som følge af de personlige oplysninger om dig, som vi i god tro har modtaget fra dig
 

Tredjeparts websites

Dette website kan indeholde links til andre websites. Celgene stiller udelukkende sådanne links til rådighed som en service, og indsættelse af et sådan link betyder ikke, at Celgene godkender tredjepartens website, dets indhold eller de produkter og serviceydelser, der er tilgængelige på det pågældende website. Celgene påtager sig ikke ansvaret for informationer eller indhold på andre websites. Du åbner andre websites på egen risiko, og andre websites kan være reguleret af egne brugerbetingelser, som du er underlagt.
 

Fraskrivelse af garantier

Celgene har truffet alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at informationerne i og indholdet af dette dokument er korrekt. Når du bruger dette website, accepterer du, at alle materialer, alle informationer og tjenester stilles til rådighed “SOM DE ER”, og Celgene giver ingen løfter om eller garantier for rigtigheden, pålideligheden, aktualiteten, anvendeligheden eller lovligheden af informationerne i dette dokument, herunder og uden begrænsning garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-brud på tredjeparts rettigheder.
 

Ansvarsbegrænsning

I den udstrækning, det er tilladt i henhold til gældende love, kan hverken Celgene eller Celgenes tilknyttede selskaber gøres ansvarlige over for dig for skader eller men, herunder og uden begrænsning direkte, indirekte, tilfældige eller særskilte skader, følgeskader eller skadeserstatninger, manglende indtægt eller skader forårsaget af tab af data eller afbrydelse af virksomhedens aktiviteter, som følge af eller i forbindelse med din anvendelse eller manglende evne til at anvende dette website eller dets indhold.
 

Godtgørelse

Du giver dit samtykke til at forsvare, godtgøre og holde Celgene og Celgenes tilknyttede selskaber skadesløs fra og over for alle fordringer eller krav fra tredjepart og al tilhørende skyld, omkostninger, skader og udgifter, der opstår ved eller i forbindelse med visning eller anvendelse af dette websites indhold eller informationer, som du har overført til eller via dette website, dit brud på tredjeparts rettigheder eller dit brud på disse brugerbetingelser.
 

Domsmyndighed

Disse brugerbetingelser vil blive reguleret og fortolket i overensstemmelse med lovene i England og Wales. Du giver dit uigenkaldelige samtykke til, at domstolene i London har enekompetence for så vidt angår enhver handling, der hidrører fra din anvendelse af dette website eller dets indhold.
 

Forbehold af ret

Celgene forbeholder sig retten til når som helst at indskrænke, afbryde eller begrænse din adgang til dette website med eller uden forudgående varsel. Celgene forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i websitet, i retningslinjer og disse brugerbetingelser uden forudgående varsel. Du opfordres til at gennemse brugerbetingelserne ind imellem og læse eventuelle ændringer eller tillæg.
 

Hvordan kontakter jeg jer for at få mere information?

Du kan finde vores kontaktinfo her:

Hvis du har spørgsmål om dine personlige data eller hvis du vil vide mere om Celgene’s ”privacy” praksis, kan du kontakte European Data Protection Office ved at udfylde formular på

Du kan også skrive til os på nedenstående adresse:

Celgene ApS
Kristianiagade 8, 3. sal
2100 København Ø
Danmark.