Medarbejdernes sikkerhed

Globalt miljø og sundhed

Celgenes vigtigste aktiv er vores medarbejdere. Vi tilstræber at have et sikkert, sundt og miljømæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for vores medarbejdere og gæster i vores virksomheder. Det er vores mål at være førende i verden med vores globale program for miljø, sundhed og sikkerhed (EHS, Environment, Health and Safety), så vi effektivt minimerer arbejds- og miljørisici. Vi tager hånd om alle medarbejderes sundhed og sikkerhed, så vi kan holde fast i denne målsætning og fortsat tiltrække de bedste medarbejdere på alle niveauer i organisationen.

Celgene overvåger, følger og rapporterer rutinemæssigt om virksomhedens sundhed og sikkerhed og gennemgår kontinuerligt risiciene, så medarbejderne er beskyttede bedst muligt. Det er især vigtigt for personale med arbejde, der indebærer stor risiko for sygdomme, for eksempel laboratoriepersonale, der håndterer forskellige kemikalier og biologisk materiale, samt anlægspersonale, der udfører funktioner, som kan indbefatte skadelige materialer og stoffer. For disse medarbejdere findes der forebyggende uddannelse, rådgivning og risikoundervisning og ved behov behandlingsprogrammer med fokus på potentielt alvorlige sygdomme.

Principper:

Integrere miljø-, sundheds- og sikkerhedsmål i vores forretningsstrategier og forretningsplaner.

Følge love, standarder og bestemmelser, der vedrører miljø, sundhed og sikkerhed, i alle de lande, vi har aktiviteter i.

Uddanne medarbejderne inden for miljø, sundhed og sikkerhed og sørge for undervisning, som medarbejderne kan bruge i udførelsen af deres funktioner.

Tilstræbe en miljømæssigt bæredygtig arbejdsplads uden skader i overensstemmelse med vores overbevisning, at ulykker, skader og miljøudslip kan forebygges ved at implementere egnede foranstaltninger til risikostyring.

Agere ansvarligt og kommunikere åbent med kunder, naboer, medarbejdere, myndighedspersoner og andre interessenter, når det handler om vores produkters og virksomheders sikkerhedsprofiler.

Fremme miljø-, sundheds- og sikkerhedsetik inden for ledelse ved at opstille præstationsmål i vores forretningsstrategier.

EHS-kultur

Celgene EHS logo, Working Together to Minimize Risk

 

Centrale tiltag fra EHS har bidraget til en kultur, hvor personalet opmuntres til at gøre det rigtige og føler, at de kan rapportere og gøre noget ved både sikkerhedsepisoder og farlige forhold og adfærd. Blandt de vigtige globale EHS-initiativer i 2014 kan nævnes:

 • Processikkerhed – integrere krav tidligt i teknologioverføringsprocessen for både produktions- og F&U-processer.
 • Risikoforebyggende arbejde – minimere risiciene ved hjælp af bevidsthed om risikoforebyggende arbejde, der omfatter uddannelse og håndtering af ulykker/farlige situationer samt opfølgning.
 • Biosikkerhed – fokusere på biosikkerheden i produktionen og opmuntre til en proaktiv tilgang for at mindske risiciene.
 • Sundheds- og sikkerhedsuddannelse – sørge for den nødvendige uddannelse tværfunktionelt og globalt. Fortsætte med at øge EHS-bevidstheden ved hjælp af programmer, der egner sig til virksomheden, baseret på de identificerede risici.
 • Håndtering af skader/sygdom/uheld – håndtere risici proaktivt. Gennemføre analyser af grundlæggende årsager. Opmuntre til rapportering og korrektion af farlige situationer.
 • Ergonomi – stille et globalt program til rådighed og fokusere på regionale krav og bestemmelser samt risikostyring.

For at forbedre EHS-kulturen fokuserer risikostyringssystemerne på de største potentielle sikkerhedsrisici for personale inden for F&U, produktion, feltarbejde og administrative funktioner. medarbejdere opmuntres til tidlig rapportering om farlige forhold eller potentielle risici, da det mindsker risikoen for alvorlige konsekvenser heraf.

I 2014 indførte Celgene et ergonomiprogram og gjorde det tilgængeligt for alle medarbejdere og direkte leverandører. Ergonomi handler om at tilpasse opgaven til operatøren for at optimere produktiviteten og mindske ubehag, træthed og skader. Målet med programmet er at tilpasse arbejdsmiljøet til personalet, så jobbene bliver mere sikre, bekvemme og effektive. Vi giver personalet praktisk ergonomisk information om arbejdsteknikker, udstyr og øvelser og om, hvordan man forebygger skader. Efterhånden som vores ergonomiprogram er blevet udviklet, har vi observeret et betydeligt fald i ergonomiske skader.

I Boudry og andre schweiziske anlæg har man prioriteret kriseberedskab og tilhørende beredskabsplaner, forbedring af lægehjælp samt hjælp til andre afdelinger på de schweiziske anlæg. Dette omfatter EHS-støtte til Celgene Chemicals’ virksomhed i Zofingen. I 2014 deltog alle kollegaer fra disse anlæg i implementeringen af og uddannelse i de fem hovedregler, der fremmer sikker adfærd og forebygger skader på personer og/eller ejendom.

Medarbejders sundhed og velvære

Investeringen i vores medarbejdere gælder også deres sundhed og velvære, og Celgene tilbyder mange programmer og uddannelsesmuligheder for at opnå en sund livsstil.

Kost- og motionsprogrammer

 • Food For Thought-initiativet, der fremmer næringsrig og sund kost i anlæggenes cafeterier
 • Økonomisk støttet træning for berettigede medarbejdere i USA og Europa
 • Fitnesscentre på udvalgte Celgene-anlæg
 • Sunde kostalternativer på arbejdspladser og til møder
 • Programmet Weight Watchers® at Work
 • Nationale webinarer, der fokuserer på emner som økologiske madvarer, hjertesundhedsprogrammer, stressreduktion og influenzasæsonen
 • Møder i Europa med aktive teambuilding-aktiviteter
 • Støtte (uddannelse eller økonomisk) til medarbejdere, der deltager i arrangementer inden for løb, cykelsport og andre idrætsgrene
 • Støtte til medarbejdere, der sammen udøver holdsport ved lokale idrætsarrangementer

 Sundhedsprogrammer

 • Vi går foran med et godt eksempel i USA med sygeforsikringer til kræftbehandlinger for vores medarbejdere
 • Blodtryksscreening
 • Nationale influenzavaccinationer
 • Fordelsordninger, der giver ansatte i USA og deres medforsikrede adgang til god sygepleje og gratis eller billige rygestopbehandlinger
 • Sygdomsforebyggende incitamenter til årlig helbredsundersøgelse, koloskopi, mammografi og programmer for gravide
 • Mammografiundersøgelser på Celgenes anlæg i New Jersey
 • Adgang til programmet Quit for Life® fra American Cancer Society®, der hjælper deltagerne med viden om og adfærdsstrategier til varigt rygestop gennem tilpassede programmer og et online-forum som støtte
 • Årlige sundhedsmesser i USA, hvor der tilbydes gratis helbredsundersøgelser og undervisningsressourcer, og hvor der er repræsentanter fra forskellige sundhedsrelaterede myndigheder og organisationer

I Storbritannien håndteres sundhed og velvære med månedlige arrangementer, hvor der fokuseres på sikkerhed og balancen mellem job og privatliv. Dette omfatter en ”nytårsforsæt”-helbredsundersøgelse, sommeraktiviteter og arrangementer, der falder sammen med nationale kampagner, for eksempel kampagner, der skal øge kendskabet til bryst- og prostatacancer. Celgenes folk i marken får også besked om de forskellige aktiviteter, og alle medarbejdere får gaver og incitamenter til en sundere livsstil, for eksempel skridttællere, genbrugelige vandflasker og udstyr til rengøring af arbejds- og hjemmemiljø.

I Storbritannien fokuserer vi primært på balancen mellem arbejde og privatliv for at sikre, at alle medarbejdere håndterer tiden effektivt og for at skabe et stressfrit arbejdsmiljø. Vores Resilience Workshop opmuntrer og hjælper medarbejderne med at skabe denne balance ved at undervise i, hvordan man håndterer stress, og gennemgår de bedste metoder for samarbejde i teammiljøer. Workshoppen har til formål at udvikle modstandsdygtige og proaktive medarbejdere. Der bruges feedback for at finde ud af, hvordan vores medarbejderes balance mellem arbejde og privatliv skal forbedres – både for den enkelte medarbejder og i teams. Balancen mellem arbejde og privatliv blev også drøftet i Culture Enquiry; en gruppediskussion og et samarbejde, som skal skabe en tydelig og konsekvent holdning til hvilken kultur, medarbejderne ønsker på arbejdspladsen. I drøftelserne blev der også fokuseret på korrekt kommunikation, miljøet på arbejdspladsen, adfærdskodekser og andre nærliggende emner.

Et obligatorisk program for alle feltbaserede medarbejdere og langturschauffører i Storbritannien er Advanced Driver Training. Uddannelsen forbedrer kompetencen inden for forsvarlige og brændstofeffektive køreteknikker og viser en systematisk måde at håndtere risici på. Programmet beskæftiger sig også med, hvordan man vurderer køretøj, vægtforhold, trafikmønster og trafikforhold korrekt.

CEO Cancer Gold Standard

I december 2014 fik Celgene som en af blot tre biofarmaceutiske virksomheder akkrediteringen CEO Cancer Gold Standard – både i USA og globalt. Denne udmærkelse er en anerkendelse af vores arbejde med forebyggelse, tidlig påvisning og behandling af kræft for vores medarbejdere rundt omkring i verden. Gold Standard er en let anvendelig ramme for arbejdsgivere i alle brancher og størrelser, der ønsker at bidrage til medarbejdernes og deres familiers sundhed. For at opnå Gold Standard-status skal arbejdsgiveren undersøge og vurdere sit engagement i personalets sundhed, træffe foranstaltninger, der sikrer sundhed og velvære på arbejdspladsen, og forebygge risikoen for kræft på arbejdspladsen.

Gold Standard kontrolleres af CEO Roundtable on Cancer, en frivillig organisation, der består af administrerende direktører. Organisationen blev grundlagt af tidligere præsident George H. W. Bush og blev dannet i samarbejde med National Cancer Institute, førende kræftcentre og fremtrædende sundhedsorganisationer.

CEO Cancer Gold Standard logo

En af de vigtige hjørnesten i CEO Cancer Gold Standard er tobaksafvænning på arbejdspladsen. Tobaksrygning er en af de mest forebyggelige årsager til sygdom og for tidlig død. I øjeblikket dør omkring 5,4 millioner mennesker hvert år på grund af tobaksrelaterede sygdomme. Tallet forventes at stige til mere end 8 millioner i år 2030.

For at skabe et sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere, leverandører og gæster er alle Celgenes campusser og anlæg blevet røgfri. Politikken om et røg- og tobaksfrit miljø forbyder anvendelse af tobak overalt i virksomheden, herunder i ejendomme, bygninger, firmabiler og til virksomhedssponsorerede møder. Der findes ingen særskilte rygeområder, da alle former for tobaksrygning anses for at være farlig. Desuden giver Celgene bidrag til receptfrie rygeafvænningsprodukter og online-programmer for rygestop i USA og Canada.