Samarbejde

I Celgene arbejder vi målrettet med at udvikle livsforbedrende behandlinger til patienter med livstruende og invaliderende sygdomme. Vi forsøger hver dag at udvide grænserne for, hvad der forskningsmæssigt er muligt for at kunne udvikle nye banebrydende behandlinger, der forbedrer livet for patienter. Vi arbejder med at sikre, at alle de patienter, der kan have gavn af vores behandlinger har adgang til dem. Passion, mod, entreeprenørånd og partnerskab er altafgørende for os i vores bestræbelser for at give patienter og samfundet den fulde værdi af vores medicinske innovationer. Vi har tradition for at have et tæt samarbejde med patientforeninger indenfor de sygdomsområder, hvor vi arbejder. Vores samarbejde med patientforeningerne giver os mulighed for at få et bedre indblik i patientens behov og problemer i dagligdagen. Denne viden er vigtig i vores bestræbelser på at finde løsninger til gavn for såvel nutidens som fremtidens patienter. Vi støtter patientforeningerne i deres bestræbelser på at øge offentlighedens indsigt i og forståelse for givne sygdomme og vilkårene for patienter og pårørende, der har disse sygdomme tæt inde på livet, og at hjælpe patienter og pårørende til at håndtere deres sygdom.

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mm.
Celgene følger ENLI’s retningslinjer for samarbejde med hospitaler og patientforeninger mv. De etiske regler sikrer en ramme for samarbejdet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde. Formålet med de etiske regler er at sikre, at parterne fremstår som uafhængige af hinanden. Samarbejdet mellem parterne skal altid foregå således, at pressionsmuligheder og afhængighedsforhold parterne imellem er udelukket.

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere – i sundhedsvæsenet
De etiske regler sikrer en ramme for dialogen mellem lægemiddelindustrien og politikere/myndigheder, sådan at dialogen altid foregår på en åben, ærlig, redelig og troværdigmåde. De etiske regler skal samtidig sikre, at parterne er økonomisk uafhængig af hinanden, og at samarbejdet og dialogen altid foregår, således at pressionsmuligheder parterne imellem er udelukket. Regelsættet omfatter eksterne konsulentvirksomheder som PR – eller kommunikationsbureauer og advokater mf. der på vegne af Celgene arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere i sundhedsvæsenet. De nedenfornævnte konsulentsamarbejdspartnere er af Celgene gjort bekendt med Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere. Celgene påtager sig ansvaret for at sikre, at Lifs lobbykodeks overholdes af de ovennævnte konsulentvirksomheder.

Følgende eksterne konsulenter arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere på vegne af Celgene :

Effector
Sankt Annæ Passage
Bredgade 25F
1260 København K
effector@effector.dk

Rud Pedersen
Ved Stranden 16, 2. sal,
DK-1061 Copenhagen K
info@rudpedersen.com

LEAD Agency
Ravnsborg Tværgade 5C, 1. sal
2200 København N
lead@leadagency.dk

Oversigt over samarbejdsaftaler med patientforeninger:
2014

2015

2016

2017

2018