Patienter og Samfund

Vores løfte er altid at sætte patienterne i centrum
Hos Celgene realiserer vi vores mission, der handler om at forbedre livet for patienter i hele verden gennem banebrydende programmer for patientadgang, betydelige investeringer i kliniske forsøg, opbakning til vedvarende medicinsk uddannelse samt partnerskaber med organisationer, der deler vores engagement i patienterne.

Støtte fra Celgene
Celgene støtter organisationer og initiativer, som har en positiv indvirkning på vores patienter, vores lokalsamfund og vores verden – i dag og mange år ud i fremtiden. Vi forbedrer patienternes liv rundt omkring i hele verden og støtter velgørenhed på de områder, hvor den gør mest nytte.