Miljø og Bæredygtighed

Miljømæssigt forsvarlige og bæredygtige forretningsmetoder
Celgene Corporation tilstræber at drive virksomhed i et sikkert, sundt og bæredygtigt miljø. Vi arbejder på at minimere vores virksomheds indvirkning på miljøet og fremmer miljømæssigt forsvarlige og bæredygtige forretningsmetoder i vores daglige aktiviteter. Celgene stræber desuden efter at blive førende i vores globale virksomhed, i vores lokalsamfund og i en bæredygtig fremtid. Det betyder lederskab, når det gælder miljøbevidsthed og administration i vores miljø – bygninger, produktionsanlæg og laboratorier – i de lokalsamfund, vi er en del af. Celgene arbejder for miljømæssig bæredygtighed gennem best practise og programmer for energi, vand, affald, transport og forsyningskæder inden for virksomheden. Vi fokuserer kontinuerligt på at reducere energiforbruget, investere i rene og genanvendelige teknikker, forbedre vandhåndteringen og implementere programmer for genvinding og genbrug af vand.

Rapporter om bæredygtighed og miljø
Celgene rapporterer udslip af drivhusgasser og strategier for forvaltning af vand og klimaforandringer gennem flere forskellige publikationer. Det inkluderer en årlig bæredygtighedsrapport om udslip, energi og vand i overensstemmelse med retningslinjerne fra Global Reporting Initiative (GRI) og Carbon Disclosure Project (CDP).

Bæredygtige anlæg
Celgene følger kriterierne for miljømæssig bæredygtighed i hovedplanlægningen og driften af anlæg i hele verden for at forbedre energieffektiviteten, håndtere vandforbruget på den rigtige måde og mindske udslippet af drivhusgasser.