Ledelse

Effektiv corporate governance
Celgene sikrer proaktivt, at virksomhedens politikker og metoder understøtter en stærk virksomhedsledelse, transparens og ansvarlighed. Kulturen hos Celgene bygger på integritet, etik, forsvarlige beslutninger og en adfærd, der afspejler vores værdier og vores fokus på patienterne.

Vores bestyrelse tager corporate governance meget alvorligt og hjælper os med at forudse og indføre de bedste metoder i vores forretningsmodel.

Her er vores direktion og bestyrelse

Principper for corporate governance
Celgenes principper for corporate governance udgør rammerne for ledelse af virksomheden og hjælper bestyrelsen med at udøve sit ansvar. Principperne afspejler bestyrelsens forpligtelse til at overvåge, at politikker og beslutningsprocesser er effektive, både på bestyrelses- og ledelsesniveau. Formålet er på lang sigt at optimere aktieværdien.

Adfærdskodeks og etisk kodeks
Celgene blev grundlagt på principper af ærlighed, integritet og ansvarlighed. Disse vigtige principper udgør rammerne for vores Corporate Vision, Mission and Values og er fundamentet for vores Code of Business Conduct and Ethics.

Etisk kodeks for økonomichefer
Celgenes administrerende direktør, økonomichef og alle medarbejdere i økonomiafdelingen følger vores etiske kodeks for økonomichefer.

Compliance og etik
Celgenes program for compliance og etik er beregnet til at uddanne og fremme et miljø, der opmuntrer til åben kommunikation om spørgsmål, der vedrører etik og compliance. Programmet skal desuden give alle medarbejdere viden om, hvordan de identificerer og rapporterer potentielle overtrædelser.

Celgenes adfærdskodeks og etiske kodeks beskriver de vigtigste risikoområder og de principper, der skal guide medarbejdernes adfærd.

Offentlig politik og politisk aktivitet
For virksomheder i den private sektor er det vigtigt og relevant at engagere sig i offentlig politik. Hos Celgene mener vi, at det er meget vigtigt at samarbejde med beslutningstagerne for at sikre, at der er politik, som støtter medicinsk innovation og patienters adgang til livsforandrende lægemidler. Vi engagerer os i offentlig politik for at forbedre livet for patienterne og forandre menneskers sundhed ved hjælp af innovation og et løfte om altid at sætte patienten i centrum.